Koncept, studie, návrh

Koncept řešení, kresby, představa o provozním a hmotovém řešení, rozsah zadání, včetně odhadu investičních nákladů výstavby a energetické náročnosti objektu, návrh konkrétního vzhledu a rozsahu, dispozice, nábytku, konstrukce a materiálového řešení, vizualizace hmot, objektu, či interiéru. Modulové řešení, návaznost na firemní design.

Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, inženýring, zajištění stavebního povolení

Kompletní dokumentace pro územní, stavební řízení, atd. ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, projekt požadovaný stavebním úřadem, vyjádření jednotlivých orgánu státní správy, vyřízení stavebního povolení, ohlášení.

Realizační projekt, příprava realizace stavby, výběr zhotovitele stavby

Dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně konkrétního propočtu nákladů na její užívání. Projekt potřebný pro realizaci Vaší stavby, s dořešenými a optimalizovanými detaily, včetně výpočtu energetické náročnosti. Rozpočet stavby a slepý výkaz výměr. Podklad, podle kterého budete moci přehledně porovnat cenové nabídky firem, které se o zakázku ucházejí a během celé výstavby mít detailní přehled o svých vynakládaných investicích.

Interiér, návrh nábytku, podklady pro výrobní výkresy

Kompletní návrh kuchyně, dodavatelského nábytku, autorského nábytku, osvětlení, doplňků a textilií, podklady pro výrobní dokumentaci, ocenění jednotlivých dodavatelů, kontrola výrobních výkresů, konzultace s dodavatelem.

Autorský dozor, kontrola ocenění, realizace stavby

Autorský dozor-průběžný dohled autora nad tím, aby byla stavba provedena dle návrhu.